ZARZĄD

Dzielimy się zadaniami, tak żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać czas. A tego nie mamy za wiele. Wszyscy pracujemy zawodowo, większość z nas ma na utrzymaniu rodzinę. Stowarzyszenie, jakkolwiek jest naszym ulubionym projektem społecznym, to sfera, w którą inwestujemy – czas, pieniądze i energię. Wszystko tylko dlatego że chcemy, aby polskie miasta były miejscem, gdzie chce się mieszkać, pracować i po prostu żyć.